TRỰC TIẾP: Thanh Hoa và Song Lam Nghe An, 17h00 ngày 12/07 (V.League)

Các bạn nên dùng Chrome để xem.
Trường hợp link bị lỗi thì vui lòng chọn link khác.