TRỰC TIẾP: Myanmar và Indonesia, 15h30 ngày 14/08 (U18 Đông Nam Á)

Các bạn nên dùng Chrome để xem.
Trường hợp link bị lỗi thì vui lòng chọn link khác.