TRỰC TIẾP: CS Constantine và CA Bordj Bou Arreridj, 23h45 ngày 12/09 (Algeria - 1. Divisio)

Các bạn nên dùng Chrome để xem.
Trường hợp link bị lỗi thì vui lòng chọn link khác.